Mars Conference

Mars Conference

Mars Conference

DEPARTAMENT D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

Mars Conference

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Barcelona va acollir la 26a Conferència MARS que reuneix a administracions, industria i institucionals acadèmiques i de recerca per debatre sobre els sistemes d’administració i control de fons agraris. I Karavan va realitzar el vídeo de presentació de la conferencia i de Catalunya.

Mars Conference

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Barcelona va acollir la 26a Conferència MARS que reuneix a administracions, industria i institucionals acadèmiques i de recerca per debatre sobre els sistemes d’administració i control de fons agraris. I Karavan va realitzar el vídeo de presentació de la conferencia i de Catalunya.

 

 

Mars Conference
 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

Barcelona va acollir la 26a Conferència MARS que reuneix a administracions, industria i institucionals acadèmiques i de recerca per debatre sobre els sistemes d’administració i control de fons agraris. I Karavan va realitzar el vídeo de presentació de la conferencia i de Catalunya.

 

Mars Conference
 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Barcelona va acollir la 26a Conferència MARS que reuneix a administracions, industria i institucionals acadèmiques i de recerca per debatre sobre els sistemes d’administració i control de fons agraris. I Karavan va realitzar el vídeo de presentació de la conferencia i de Catalunya.

Mars Conference

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Barcelona va acollir la 26a Conferència MARS que reuneix a administracions, industria i institucionals acadèmiques i de recerca per debatre sobre els sistemes d’administració i control de fons agraris. I Karavan va realitzar el vídeo de presentació de la conferencia i de Catalunya.

stories move us

stories move us