LEA

LEA

LEA

LEA

Comissió Europea

LEA

Comissió Europea

LEA és un projecte europeu de contractació pública de projectes educatius que suposin una innovació tecnològica.

En 5 vídeos havíem d’explicar d’una manera clara i senzilla les diferents fases d’aquest procés de contractació a persones que podien no estar familiaritzades amb la temàtica. Per això vam optar per un treball de simplificació i síntesi del contingut i un suport gràfic molt visual i entenedor. I vam encertar, perquè el resultat va ser un èxit!

LEA

Comissió Europea 

LEA és un projecte europeu de contractació pública de projectes educatius que suposin una innovació tecnològica.

En 5 vídeos havíem d’explicar d’una manera clara i senzilla les diferents fases d’aquest procés de contractació a persones que podien no estar familiaritzades amb la temàtica. Per això vam optar per un treball de simplificació i síntesi del contingut i un recolzament gràfic molt visual i entenedor. I vam encertar, perquè el resultat va ser un èxit!

LEA

Comissió Europea

LEA és un projecte europeu de contractació pública de projectes educatius que suposin una innovació tecnològica.

En 5 vídeos havíem d’explicar d’una manera clara i senzilla les diferents fases d’aquest procés de contractació a persones que podien no estar familiaritzades amb la temàtica. Per això vam optar per un treball de simplificació i síntesi del contingut i un recolzament gràfic molt visual i entenedor. I vam encertar, perquè el resultat va ser un èxit!

 

LEA

Comissió Europea

LEA és un projecte europeu de contractació pública de projectes educatius que suposin una innovació tecnològica.

En 5 vídeos havíem d’explicar d’una manera clara i senzilla les diferents fases d’aquest procés de contractació a persones que podien no estar familiaritzades amb la temàtica. Per això vam optar per un treball de simplificació i síntesi del contingut i un recolzament gràfic molt visual i entenedor. I vam encertar, perquè el resultat va ser un èxit!

 

LEA

Comissió Europea 

LEA és un projecte europeu de contractació pública de projectes educatius que suposin una innovació tecnològica.

En 5 vídeos havíem d’explicar d’una manera clara i senzilla les diferents fases d’aquest procés de contractació a persones que podien no estar familiaritzades amb la temàtica. Per això vam optar per un treball de simplificació i síntesi del contingut i un recolzament gràfic molt visual i entenedor. I vam encertar, perquè el resultat va ser un èxit!

 

stories move us

stories move us