Gastroteca

Gastroteca

Gastroteca

Gastroteca

Gastroteca

Prodeca

Gastroteca

Prodeca

Gastroteca.cat, el buscador on trobar tot allò relacionats amb productes alimentaris i gastronòmics catalans, va portar al festival Cruïlla 30 foodtrucks amb aliments procedents de pagesos/es i ramadars/es catalans.
Aquesta fita es va promocionar amb 8 peces animades que es van projectar a les pantalles del festival i a xarxes socials.

Gastroteca

Prodeca

Gastroteca.cat, el buscador on trobar tot allò relacionats amb productes alimentaris i gastronòmics catalans, va portar al festival Cruïlla 30 foodtrucks amb aliments procedents de pagesos/es i ramadars/es catalans.
Aquesta fita es va promocionar amb 8 peces animades que es van projectar a les pantalles del festival i a xarxes socials.

Gastroteca

Prodeca

Gastroteca.cat, el buscador on trobar tot allò relacionats amb productes alimentaris i gastronòmics catalans, va portar al festival Cruïlla 30 foodtrucks amb aliments procedents de pagesos/es i ramadars/es catalans.
Aquesta fita es va promocionar amb 8 peces animades que es van projectar a les pantalles del festival i a xarxes socials.

Gastroteca

Prodeca

Gastroteca.cat, el buscador on trobar tot allò relacionats amb productes alimentaris i gastronòmics catalans, va portar al festival Cruïlla 30 foodtrucks amb aliments procedents de pagesos/es i ramadars/es catalans.
Aquesta fita es va promocionar amb 8 peces animades que es van projectar a les pantalles del festival i a xarxes socials.

Gastroteca

Prodeca

Gastroteca.cat, el buscador on trobar tot allò relacionats amb productes alimentaris i gastronòmics catalans, va portar al festival Cruïlla 30 foodtrucks amb aliments procedents de pagesos/es i ramadars/es catalans.
Aquesta fita es va promocionar amb 8 peces animades que es van projectar a les pantalles del festival i a xarxes socials.

stories move us

stories move us